ช่วงราคา: จาก ไปยัง

ประสบการณ์เหนือระดับกับพนาสนธิ์

กว่า 10 ปี มากกว่า 20 โครงการที่ประสบผลสำเร็จภายใต้ชื่อ “พนาสนธิ์” จากวันนั้นจนถึงวันนี้ เรามีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาหนึ่งในปัจจัยสี่ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างไม่หยุดยั้ง เพราะเราเข้าใจดีว่ารากฐานที่สำคัญและเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดในชีวิตประจำวัน เกิดขึ้นจาก “บ้าน” เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณพึงพอใจมากที่สุด

ผลงานที่ผ่านมาทุกโครงการเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจ และเราขอยืนยันว่า เราจะก้าวเดินต่อไปและจะคงรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ เพื่อให้คุ่มค่ากับการที่คุณได้ให้ความไว้วางใจ เลือกซื้อบ้านของ “พนาสนธิ์กรุ๊ป”

โครงการต่างๆ